VERMAKTIV Stimul

– unikátní růstový stimulant schválený ÚKZUZ pro ekologické zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci.
Stimulace obranyschopnosti rostlin v nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou sucho a mrazy
Zvýšená ujímavost rostlin a znásobení kořenového systému pro přísun živin
Podpora štěpení starých anorganických hnojiv a sloučenin v půdním fondu na dostupné látky pro výživu
Odbourání stresu rostlin a eskalace přirozeného růstu po aplikaci anorganickými hnojivy
Vyšší výnos a ekonomika pěstování, eliminace nekvalitních plodů ve sklizni
Patentované eco-logické produkty pro efektivní hospodaření a odborné poradenství tj. náš přínos pro Vaše polnosti, farmy či pěstební plochy.

Produkty pro ekologické hospodaření

“Ve sklizni jsme konstatovali nárůst výnosu o 15% s důrazem na zvýšený podíl kvalitních plodů o 50%.”

ZD Podlipan Vitice,
Ing Mikuláš Demo, Czech Republic

“Ve výnosu Kukuřice byl zaznamenán na ošetřených plochách výnos vyšší o 28%.
Sklizené zrno kukuřice z ošetřené plochy mělo o 10% menší vlhkost než zrno na neošetřené kontrole. ”

ZD Podlipan Vitice,
Ing. Mikuláš Demo, Czech Republic

“Zlepšuje kvalitu půdy a podporuje nárůst půdních bakterií.”

Ing. Roman Honzík, Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Chomutov

Proč zvolit VERMAKTIV Stimul


Aplikace našeho výhradně přírodního produktu nahradí čtvrtinu anorganických hnojiv a až 25% všech herbicidů a insekticidů. VERMAKTIV Stimul zlepšuje kvalitu půdy podporou růstu půdních mikroorganismů a bakterií. VERMAKTIV Stimul urychluje degradaci organické hmoty a vytváří v půdě humus zvyšující minerály a zlepšuje systém absorpce kořenů.

Funkční látka


VERMAKTIV Stimul je vyroben ze složek, které katalyzují zvýšení výživy rostlin ihned po aplikaci, čímž účinně produkují rostlinnou tkáň a kořenový systém. Mimořádná kompozice podporuje zvýšení imunity během vegetačního období.

Aplikace VERMAKTIV Stimul


VERMAKTIV Stimul je aplikován na nadzemní část rostlin. Díky tomu je aplikace mimořádně přesná a nedochází ke zbytečným finančním a funkčním ztrátám. Unikátní složení prostředku zajišťuje ideální prostupnost extraktu, který přes listy pronikne až do podzemské části rostliny. Díky tomu může docházet k tak efektivnímu zmnožení kořenového systému. Dlouhodobějšími aplikacemi se celý efekt nejenom prohlubuje, ale půda se opakovaně prohnojuje a během 2-3 let dokáže svůj humusový fond až zdvojnásobit. To vše za přirozených přírodních mechanismů, které nijak půdu nevyčerpávají a naopak ji dokáží úspěšně renovovat.

VERMAKTIV Dron


Nejen ve složitých a těžce dostupných terénech zajistíme Monitoring, Aplikaci-postřik i následné Porovnání výsledků. Využíváme nejmodernější formy aplikace.

Monitoring přinese cenná data, která zmapují napadení, suchá místa, poškození rostlin atp.

Aplikací dronem získáte nejpřesnější metodu postřiku bez ztrát.

Porovnání je následný proces, který vyhodnocuje a monitoruje vývoj po aplikaci.

Hrdě spolupracujeme s:

byl přidán do košíku:
Přejít k pokladně