Proč zvolit VERMAKTIV


VERMAKTIV Stimul urychluje vzcházivost rostliny a způsobuje její lepší zakořenění. Podporuje rychlejší zadřevování sazenic a rychlejší nárůst zelené plochy až o 36%. Zvyšuje tvorbu květů, čímž zajišťuje větší množství plodů. Přímo ovlivňuje výrazné zlepšení poměru kvalitních plodů při sklizni.
V průběhu vegetace zlepšuje asimilační procesy růstu rostlin a zvyšuje jejich růstovou schopnost a to i v přechodné době nedostatku vláhy. Urychluje regenerační procesy při poškození rostlin mrazem, suchem, bakteriálními a virovými chorobami, po napadení hmyzem a dalšími škůdci.

Odvrátí každou infekční vlnu


Při preventivním postřiku odvrátí každou infekční vlnu. Potlačuje a dokáže utlumit choroby houbovitého charakteru.
Zvyšuje kvalitu půdy a významně podporuje zmnožení půdních bakterií a dalších mikroorganismů, které urychlují rozkladné procesy organické hmoty a rozloží jednotlivé minerály tak, aby byly lépe absorbovatelné kořenovým systémem. Každoročně se tak navyšuje tvorba humusových látek v půdě. VERMAKTIV Stimul podporuje proces štěpení starých anorganických hnojiv a dalších kumulovaných anorganických sloučenin na dostupné látky pro výživu rostlin. Odbourává tím zasolení a obnovuje biologicky vyčerpanou půdu, zvyšuje podíl humusu a obnovuje půdní mikroflóru ve vyčerpaných půdách.

Remediace


Lze jej využít pro dekontaminaci zamořených ploch. Metoda Bioremediace za použití rychle rostoucích dřevin podporuje tvorbu mikroorganismů schopných degradovat daný polutant. Může být tak nasazen v oblastech dlouhodobě zatížených těžbou či v lokalitách bývalých vojenských operací.

byl přidán do košíku:
Přejít k pokladně