Vermaktiv Stimul – dotace

Dotace nečerpáme, veškeré aktivity jsou financovány ze soukromých zdrojů.