Často kladené dotazy

Vracíme přírodu tam, kde byla.

Co jsou pomocné rostlinné přípravky?

Obecně jsou charakterizovány jako látky, které neobsahují významnější množství živin, při použití v malém množství stimulují růst rostlin, mohou zlepšovat příjem nebo využití živin, zvyšovat odolnost k nepříznivým vnějším podmínkám, urychlovat regeneraci poškozených porostů apod. S určitou mírou nadsázky by bylo možné považovat používání biostimulátorů za analogii homeopatie v medicíně (z oblasti alternativní medicíny pocházejí i některé používané termíny, např. adaptogen).

Jak funguje Vermaktiv Stimul?

Po aplikaci VS se dělivými pojivými pletivy dostane do kořenového systému. To vede k velmi rychlému zmnožení kořenových vlásečnic a rychlejšímu příjmu zásobních látek, čímž se zrychlí metabolické procesy v rostlině. Působením fytohormonů se vybudí i autoimunitní obrana rostlinvy, zvýší se rychlost metabolických procesů a automaticky se zvýší příjem zásobních látek. Aplikace také přímo ovlivňuje odolnost rostlin proti kořenovým patogenům, podporuje odolnost proti infekcím a jiným biotickým a abiotickým vlivům. Do jissté míry se tak nahrazuje činnost fytohormonů.

Kde se cytokininy a další fytohormony ve Vermaktivu berou?

Ve vermikompostu jsou obsažené minerály, huminové kyseliny a jiné organické látky. Jsou v něm obsaženy enzymy z trávicího traktu žížal a růstové hormony (fytohormony) auxiny, cytokininy, giberliny, etylén, kyselina abcisová. Jsou to přirozené metabolity rostlin, které regulují jejich růst a vývojovou skladbu. Jednotlivé buňky syntetizují skupiny fytohormonů a z buněk jsou transportovány do celé rostliny. Molekuly těchto fytohormonů mají signální úlohu, kterou informují, nebo stimulují rostlinu.

Jak často aplikovat Vermaktiv Stimul?

Všechny informace o aplikaci najdete v naší sekci Ke stažení, nebo na tomto odkazu

Jak se liší produktové řady Vermaktiv Stimul?

Produkty se liší zejména formou balení a doporučenou formou aplikace. V závislosti na cílové plodině se liší stopové množství aktivátorů látky.

Proč působí Vermaktiv Stimul repelentně na škůdce?

Tento efekt vzniká zejména díky tomu, že jsou ve vermikompostu obsažené organické zbytky a části uhynulých žížal. Zajímavé je, že opylovačům to nevadí, spíše je to láká. Pokud je rostlina po aplikaci VS, tak dojde k jeho okamžitému vstřebání rostlinnými dělivými pojivými pletivy a stopové prvky VS vydrží v rostlině velmi dlouho. Proto při běžném ataku brouka (lýkožrout smrkový) k závrtu nedojde.

Jaký je vliv aplikace Vermaktivu Stimul Forest na okolní porosty?

Přípravek jnetoxický a neškodný pro lidskou populaci, rostliny, veškerou floru či faunu žijící v jakémkoli biotopu. Množství, které dopadne na zem povede ke zmnožení půdních bakterií a mikorhizních hub. Mikorhizní houby (stopkovýtrusé, vřeckovýtrusé a spájivé) jsou houby, které se symbioticky podporují s kořeny rostliny. Spojuje je obousměrný tok živin, uhlíkaté sloučeniny směřují od rostliny k houbě a anorganické látky od houby k rostlině. Působení těchto hub vede ke zvýšení příjmu živin a vodního režimu rostliny, tudíž jsou odolnější vůči suchu a stresu (herbicidnímu, pesticidnímu, insekticidnímu).

Jak Vermaktiv Stimul zabírá na rzivost hrušní?

Rzivost je houbová choroba, které Vermaktiv Stimul již při běžné preventivní aplikací zabrání. Pokud se již výtrusy usadily, stačí spolu s Vermaktivem aplikovat také 1/3 dávky fungicidu.

Důležité upozornění platí pro prostředí, kde se vyskytuje jalovec. Rzi na nich přezimují a často v nich mají útočiště. Proto, pokud pěstujete jalovec, je zde vysoká pravděpodobnost, že se rzi nebudete schopni zbavit 100% téměř nikdy.
 

Pokud jste nenašli odpověď, napište nám…

Korespondenční adresa:

K Ryšánce 679/3
Praha 4, CZ – 147 00
+420 724 270 801