Pro lesníky

VERMAKTIV Stimul Forest

VERMAKTIV Stimul Forest podporuje efektivní využití závlahy při výsadbě sazenic a jiné vegetace tím, že urychluje jejich zakořenění a zajišťuje větší příjem živin z půdy. Podporuje vegetační procesy a odolnost stromků v lesních porostech proti infekci, zejména v přechodném období bez srážek v jarních nebo letních měsících. Způsobuje rychlejší zadřevování a rychlejší růst, sazenice po aplikaci látky také nepotřebují zastiňování. 

Látka pomáhá při boji s kůrovcem a je účinná i proti houbovým chorobám. Účinek je založen na mimořádné aktivizaci regeneračních procesů stromů, které díky vlastním obranným mechanismům bojují proti škůdcům ekologickou cestou. Při ataku brouka působí repelentně a pokud se provede preventivní postřik, odvrátí na ošetřené ploše první výletovou vlnu brouka. VERMAKTIV Stimul Forest zrychlí metabolickou výměnu a až pětinásobně zvýší objem zásobních látek stromu. Náš organický přípravek takto dodá stromům látky, díky nimž se dokáží vůči škůdci efektivně sami ubránit a škůdce vypudit (POZOR neeliminuje jej). Zabraňuje také stresu při použití selektivních herbicidů i dalších pesticidních přípravků. Vedlejším účinkem je také aktivizování bioprocesů a fruktivizaci lesa, nárůstu rostlin a plodů, včetně vřesovitých brusnic, či kapraďorostů apod. Vegetační kvalita lesa je tak díky VERMAKTIVU navýšena a pozitivně ovlivňuje také množství potravy a stavu zvěře v lesích. Přípravek je plně ekologickým nástrojem k ozdravení rostlinných kultur a jeho aplikace významně přispívá ke snížení zátěže životního prostředí xenochemikáliemi.

Testován byl ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně.

 

Účinky

Unikátní složení umožňuje exkluzivní vstřebatelnost nadzemními částmi rostlin. Aplikovaný komplex vykazuje výrazné stimulační účinky na stávající části rostlin a především aktivuje spící očka. Dochází tak k podstatnému zvýšení objemu a kvality výživových předpokladů rhizosféry. Významný je rovněž antistresový účinek, kdy jsou eliminovány jak biotické, tak abiotické stresy a rostlina je dlouhodobě odolnější. Aplikace přípravku ve formě jednofázového či dvoufázového postřiku za vegetační období je i ekonomicky příznivá jak v preventivním tak i kurativním modu, neboť výrazně zvyšuje množství produkované biomasy a výrazně omezuje ztráty na vegetaci v případě nepříznivých podmínek.

Výjimečnost produktu je založená na aplikaci směsi s různým poměrem fytohormonů. Umožňuje podporu metabolických procesů, které eliminují vliv biotických činitelů, především pak destruující působení patogenů asimilačního aparátu, zde především sypavek: Lirulamacrospora, Lophodermiumpiceae na smrku, případně Lophodermiumspp. a Dothistromaseptosporum na borovicích a aktuální poškození pupenů Gemmamycespiceae, případně zvýšení odolnosti vůči Gremmeniellaabietina a Ascochytapiniperda.

Regenerace lesa, škůdci

Regeneruje a posiluje dřeviny napadené podkorním hmyzem, zabraňuje šíření infekcí a pomáhá regenerovat rostliny při okusu zvěří. Při smíchání s dostupnými insekticidy působí proti lýkožroutu smrkovém, nebo proti jiným podkorním škůdcům. VERMAKTIV Stimul Forest je výborný nosič a pokud je smíchán s jakýmkoliv prostředkem na ochranu rostlin, prochází celou její strukturou, kde nechává účinnou stopu preparátu. Díky tomu působí rychleji a tlumení škůdců je daleko efektivnější než při běžné aplikaci. Unikátní je aplikace a cesta funkční látky, která probíhá přes list nebo jehličí dělivými pojivými pletivy. Následně je dopravena ke kořenovému systému a odtud zpět přes dělivá pojivá pletiva.

Díky regeneračnímu procesu stromů dochází k potlačení škůdce a zároveň je metabolismus rostlin aktivován k tvorbě nové biomasy, která již nevykazuje známky napadení či poškození.
Připravili jsme pro vás prezentaci výsledků VERMAKTIVU Stimul Forest. Níže si ji můžete stáhnout, případně si domluvit schůzku.

Aplikace VERMAKTIV Stimul

VERMAKTIV Stimul je aplikován na nadzemní část rostlin. Díky tomu je aplikace mimořádně přesná a nedochází ke zbytečným finančním a funkčním ztrátám. Unikátní složení prostředku zajišťuje ideální prostupnost extraktu, který přes listy pronikne až do podzemské části rostliny. Díky tomu může docházet k tak efektivnímu zmnožení kořenového systému. Dlouhodobějšími aplikacemi se celý efekt nejenom prohlubuje, ale půda se opakovaně prohnojuje a během 2-3 let dokáže svůj humusový fond až zdvojnásobit. To vše za přirozených přírodních mechanismů, které nijak půdu nevyčerpávají a naopak ji dokáží úspěšně renovovat.

VERMAKTIV Dron

Nejen ve složitých a těžce dostupných terénech zajistíme Monitoring, Aplikaci-postřik i následné Porovnání výsledků. Využíváme nejmodernější formy aplikace.  

Monitoring přinese cenná data, která zmapují napadení, suchá místa, poškození rostlin atp. 

Aplikací dronem získáte nejpřesnější metodu postřiku bez ztrát. 

Porovnání je následný proces, který vyhodnocuje a monitoruje vývoj po aplikaci.

 

Kontaktní formulář + tel.: +420 724 270 801

Korespondenční adresa:

K Ryšánce 679/3
Praha 4, CZ – 147 00