Pro lesníky

Vermaktiv Stimul Forest

Vermaktiv Stimul Forest podporuje efektivní využití závlahy při výsadbě sazenic a jiné vegetace tím, že urychluje jejich zakořenění a zajišťuje větší příjem živin z půdy. Podporuje vegetační procesy a odolnost stromků v lesních porostech proti infekci, zejména v přechodném období bez srážek v jarních nebo letních měsících. Způsobuje rychlejší zadřevování a rychlejší růst, sazenice po aplikaci látky také nepotřebují zastiňování. 

Látka pomáhá při boji s kůrovcem a je účinná i proti houbovým chorobám. Účinek je založen na mimořádné aktivizaci regeneračních procesů stromů, které díky vlastním obranným mechanismům bojují proti škůdcům ekologickou cestou. Při ataku brouka působí repelentně a pokud se provede preventivní postřik, odvrátí na ošetřené ploše první výletovou vlnu brouka. Vermaktiv Stimul Forest zrychlí metabolickou výměnu a až pětinásobně zvýší objem zásobních látek stromu. Náš organický přípravek takto dodá stromům látky, díky nimž se dokáží vůči škůdci efektivně sami ubránit a škůdce vypudit (POZOR neeliminuje jej). Zabraňuje také stresu při použití selektivních herbicidů i dalších pesticidních přípravků. Vedlejším účinkem je také aktivizování bioprocesů a fruktivizaci lesa, nárůstu rostlin a plodů, včetně vřesovitých brusnic, či kapraďorostů apod. Vegetační kvalita lesa je tak díky Vermaktivu navýšena a pozitivně ovlivňuje také množství potravy a stavu zvěře v lesích. Přípravek je plně ekologickým nástrojem k ozdravení rostlinných kultur a jeho aplikace významně přispívá ke snížení zátěže životního prostředí xenochemikáliemi.

Testován byl ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně.

 

Účinky

Unikátní složení umožňuje exkluzivní vstřebatelnost nadzemními částmi rostlin. Aplikovaný komplex vykazuje výrazné stimulační účinky na stávající části rostlin a především aktivuje spící očka. Dochází tak k podstatnému zvýšení objemu a kvality výživových předpokladů rhizosféry. Významný je rovněž antistresový účinek, kdy jsou eliminovány jak biotické, tak abiotické stresy a rostlina je dlouhodobě odolnější. Aplikace přípravku ve formě jednofázového či dvoufázového postřiku za vegetační období je i ekonomicky příznivá jak v preventivním tak i kurativním modu, neboť výrazně zvyšuje množství produkované biomasy a výrazně omezuje ztráty na vegetaci v případě nepříznivých podmínek.

Výjimečnost produktu je založená na aplikaci směsi s různým poměrem fytohormonů. Umožňuje podporu metabolických procesů, které eliminují vliv biotických činitelů, především pak destruující působení patogenů asimilačního aparátu, zde především sypavek: Lirulamacrospora, Lophodermiumpiceae na smrku, případně Lophodermiumspp. a Dothistromaseptosporum na borovicích a aktuální poškození pupenů Gemmamycespiceae, případně zvýšení odolnosti vůči Gremmeniellaabietina a Ascochytapiniperda.

Kompletní ochrana lesů

Regeneruje a posiluje dřeviny napadené podkorním hmyzem, zabraňuje šíření infekcí a pomáhá regenerovat rostliny při okusu zvěří. Při smíchání s dostupnými insekticidy působí proti lýkožroutu smrkovém, nebo proti jiným podkorním škůdcům. Vermaktiv Stimul Forest je výborný nosič a pokud je smíchán s jakýmkoliv prostředkem na ochranu rostlin, prochází celou její strukturou, kde nechává účinnou stopu preparátu. Díky tomu působí rychleji a tlumení škůdců je daleko efektivnější než při běžné aplikaci. Unikátní je aplikace a cesta funkční látky, která probíhá přes list nebo jehličí dělivými pojivými pletivy. Následně je dopravena ke kořenovému systému a odtud zpět přes dělivá pojivá pletiva.

Díky regeneračnímu procesu stromů dochází k potlačení škůdce a zároveň je metabolismus rostlin aktivován k tvorbě nové biomasy, která již nevykazuje známky napadení či poškození.
Připravili jsme pro vás prezentaci výsledků Vermaktivu Stimul Forest. Níže si ji můžete stáhnout, případně si domluvit schůzku.