Pro zemědělce


VERMAKTIV Stimul Polní plodiny
Látka podporuje rychlejší nárůst zelené plochy až o 36% a příznivě ovlivňuje dodávání všech potřebných nutričních výživových složek. Zvyšuje růstovou schopnost a to po celé vegetační období, včetně přechodné doby nedostatku vláhy.

Podporuje nárůst půdních bakterií a dalších mikroorganismů, které urychlují rozklad organické hmoty. VERMAKTIV Stimul sám podporuje štěpení starých anorganických hnojiv a dalších kumulovaných anorganických sloučenin na dostupné látky pro výživu rostlin. Tím odbourává zasolení a obnovuje biologicky vyčerpanou půdu.

Výsledky bez debat


Ideální cesta látky do půdy probíhá přes nadzemní část rostliny.

V roce 2011 byl v zemědělském družstvu Podlipan Vítice aplikován přípravek VERMAKTIV Stimul na kukuřici odrůdy Amoroso na celkové ploše 82 ha v poměru ředění s vodou 1: 250, z toho 60 ha nebylo aplikováno a bylo ponecháno jako kontrola. Aplikace přípravkem byla provedena na 22 ha.
V průběhu vegetace na aplikované ploše byl shledán viditelný rozdíl v nárůstu zelené hmoty (výšky porostu, sytějším zabarvením a šířce stvolu), oproti kontrole. Ve vegetačním stadiu kvetení, bylo zjištěno rychlejší nasazení do květu o 3 – 4 dny dříve a následné dřívější nasazení do klasu oproti kontrole.
V době kdy velikost klasu dosahovala 40% konečné velikosti (BBCH 74), byl proveden odběr na zjištění obsahu sušiny. Na ošetřených rostlinách byl zjištěn vyšší obsah sušiny o 32% oproti neošetřené kontrole.

Ve výnosu bylo zaznamenáno na ošetřených plochách o 28% vyšší výnos oproti neošetřené kontrole.

Sklizené zrno kukuřice z ošetřené plochy mělo o 10% menší vlhkost než zrno na neošetřené kontrole.

Nárůst humusové vrstvy


Zvyšuje kvalitu půdy a podporuje zmnožení půdních bakterií a dalších mikroorganismů, které urychlují rozkladné procesy organické hmoty. Rozloží jednotlivé minerály tak, aby mohly být lépe absorbovány kořenovým systém. Každoročně se tak projevuje zvýšená tvorba humusových látek a VERMAKTIV Stimul může tímto způsobem zvýšit podíl humusu v půdě během 2 – 3 let až o 50%. Organická hmota díky zvýšením půdních koloidů poutá důležité živiny a brání tak jejich ztrátě z ekosystému např. vyplavením. Dále zlepšuje vlastnosti půdy jako je tepelná vodivost, provzdušněnost, schopnost poutat vodu atd.

byl přidán do košíku:
Přejít k pokladně