Videotest růstu špenátu

Vracíme přírodu tam, kde byla.

79% nárůst hmoty

V listopadu proběhl v Ústavu pro zemědělskou výrobu v Chomutově pokus vlivu látky VERMAKTIV Stimul na růst špenátu. Chtěli jsme vyzkoušet, jak ovlivní aplikace látky růst malé rostliny od úplného začátku. V laboratorních podmínkach jsme na konci října do substrátu umístili běžná semena špenátu a zajistili plodině ideální světelné a vegetativní podmínky. Koncentrát jsme ředili 1:150 a zavlažovali každý druhý den. Spotřebovali jsme 20 ml koncentrátu VERMAKTIVU Stimul pro plodovou a listovou zeleninu. Během 30 dnů došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu biomasy u ošetřeného vzorku. Podívejte se na náš časosběr: