VERMAKTIV Stimul Fruits and Vegetables

VERMAKTIV Stimul Fruits and Vegetables je přírodní ochranná látka, která by mohla stát na počátku revitalizace sadů a pomoct s bohatou a kvalitní úrodou i v dalších oblastech ovocnářství, jako je například vinná réva. Aplikuje se přes nadzemní část rostliny, tímto způsobem prochází největší částí rostliny a zvětšuje její kořenovou část. Přirozenou cestou tak podporuje její obranyschopnost. U jabloňového sadu lze zvýšit úrodu kvalitních plodů až o 50%. Působnost látky není jakkoliv omezena a podobný typ rostlin jsme zaznamenali velmi podobné výsledky. VERMAKTIV Stimul Fruits and Vegetables působí na rostlinu tak, že podporuje její rychlejší zadřevování a zvyšuje tvorbu květů, čímž zajišťuje větší počet plodů. Díky zvětšení kořenového systému jsou přirozenou cestou urychlovány regenerační procesy rostliny. Nasazením VERMAKTIVU do sadařství v ČR by se vyřešil jeho největší problém, což jsou jarní mrazy, které decimují úrodu. Základ účinné látky tvoří extrudovaný žížalí trus, který je obohacen o specifické přírodní látky. VERMAKTIV nenahrazuje hnojivo, ale ve spojení s hnojivem dochází k výraznému snížení podílu anorganických hnojiv, která znehodnocují půdu. Výsledkem je tak zvýšení sklizně s tím, že se kvalita půdy rok od roku zvyšuje. VERMAKTIV Stimul je kompletní český výrobek a vyvíjí se již více než 20 let, nyní pod vedením Doc. Smrčka z Univerzity Karlovy v Praze.