Videoreport

Růstová zkouška špenátu za podpory Vermaktiv Stimul

V listopadu 2019 byla provedena studie vlivu Vermaktivu Stimul na růst špenátu. Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby jsme za 30 dnů tak dosáhli téměř zdvojnásobit hmotnost biomasy ve srovnání s neošetřeným vzorkem.