Proč ušetříte


VERMAKTIV Stimul je aplikován na nadzemní část rostlin. Unikátní složení prostředku zajišťuje ideální prostupnost extraktu, který přes listy (nadzemní část) pronikne až do podzemní části rostliny. Díky tomu může docházet k tak výraznému zmnožení kořenového systému. Dlouhodobější aplikací se celý efekt nejenom prohlubuje, ale půda se opakovaně prohnojuje a během 3-5 let dokáže svůj humusový fond až zdvojnásobit. To vše probíhá pomocí přirozených přírodních procesů, které nijak půdu nevyčerpávají a naopak ji dokáží úspěšně revitalizovat.
Díky tomuto efektu dokážete přeměnit méně úrodnou půdu ve vysoce plodné prostředí.

Eko rozměr


Obrovskou odlišností našeho přípravku oproti jiným je jeho přírodní rozměr. Již krátkou dobu po aplikaci lze plody konzumovat nebo zpracovávat. Dále prostředek zlepšuje vlastnosti půdy jako je tepelná vodivost, provzdušněnost, schopnost poutat vodu, snižuje výpar a promrzání, zlepšuje její strukturu.
Význam VERMAKTIVU Stimul je zejména v aktivizaci kořenového systému, který umožní rostlinám řádově zvýšit čerpání živin jejich přeměnou z nerozpustných na živiny přístupné.

byl přidán do košíku:
Přejít k pokladně