Aplikace přípravku na lesy

Vracíme přírodu tam, kde byla.

VERMAKTIV Stimul Forest

VERMAKTIV Stimul Forest dostane lesní porost do kondice a má navíc prokazatelný repelentní účinek vůči lýkožroutu smrkovému. Vzhledem k tomu, že tento škůdce prožívá jarní rojení dle aktuálního počasí v dubnu nebo květnu, jsou březnové dny ideální pro aplikaci našeho preventivního postřiku.

Protože si vážíme českých lesů, rozhodli jsme se pomoct v boji škodám, které kůrovec páchá a spojili jsme se s panem lesníkem Ing. Josefem Beranem a společností Správa majetku Thienen – Serényi s.r.o. a provedli v jejich polesí zkušební postřikovou aplikaci.

Nejprve jsme les nasnímali multispektrální kamerou, abychom získali přesné údaje o kondici porostu. Následně jsme pomocí postřikového bezpilotního letounu a vrtulníku dle předem připravené metodiky ošetřili několik hektarů lesa, pro kontrolu jsme část porostu nechali bez ošetření.

Nyní necháváme přípravek působit a vrátíme se na místo cca 6 týdnů po aplikaci, abychom mohli vše zmonitorovat stejnou metodou.

Šlo o historicky první metodickou a monitorovanou aplikaci takového rozsahu a výsledky budou mít velký význam pro celé lesní hospodářství.

Z celé akce jsme pořídili audiovizuální záznam, podívejte se.