VERMAKTIV Stimul Forest

VERMAKTIV Stimul je přírodní ochranná látka, která může stát na počátku revitalizace lesů v České republice a ve střední Evropě. Podporuje efektivní využití závlahy při výsadbě sazenic a jiné vegetace. Urychluje zakořenění a zvětšuje kořenový systém, zajišťuje tak větší příjem živin z půdy. Dále pomáhá výraznému zefektivnění obranyschopnosti rostlin, zabrání infekci, tlumí vzdušné houby a působí repelentním efektem proti škůdcům. Nasazení VERMAKTIVU v českých lesích by znamenalo odstranění kůrovce přirozenou cestou, díky obranným mechanismům rostlin. Strom při aplikaci přes listy nebo jehličí aktivizuje mechanismy, díky kterým může produkovat nadstandardní množství mízy, v níž je škůdce utlumen. Účinná látka přípravku navíc působí i na blízké okolí stromu, což se projeví zvýšeným výskytem lesních plodů (čímž usnadňuje přežití tetřívka v našich lesích) a vřesovišť, a podporuje tedy i „život lesa“. Při běžném postřiku proti kůrovci jsou v současnosti využívány insekticidy a jiné toxické a anorganické látky, kvůli kterým může dojít k nepříjemným dopadům na zvířectvo v lesích. S VERMAKTIVEM toto riziko odpadá, vše je přírodní bez negativního dopadu na jakoukoliv floru či faunu. Základ účinné látky tvoří extrudovaný žížalí trus, který je obohacen o specifické přírodní látky. Jde o kompletní český výrobek a vyvíjí se již více než 20 let, pod vedením Doc. Smrčka z Univerzity Karlovy v Praze.