Růst ředkviček

Vracíme přírodu tam, kde byla.

V březnu 2020 proběhl pokus vzcházení a růstu ředkviček ošetřovaných přípravkem VERMAKTIV Stimul.

Vedoucí projektu Ing. Roman Honzík v Ústavu pro zemědělskou výrobu v Chomutově monitoroval po dobu 15 dní dva zkušební vzorky, z nichž pouze jeden byl ošetřován VERMAKTIVEM Stimul.

Do dvou oddělených nádob byla umístěna stejně silná vrstva substrátu a stejný počet semen.

Vzorek ošetřovaný přípravkem VERMAKTIV Stimul byl zavlažován postřikem v koncentraci 1:150 během celého sledovaného (15 dní) 7x, což činilo zhruba 7 ml koncentrátu.

Během testu došlo u ošetřených rostlin k 61% navýšení biomasy oproti neošetřenému vzorku. U ošetřených rostlin byl dále konstatován masivní nárůst zelené hmoty. Pokus byl však kvůli společensko zdravotní situaci ve střední Evropě po 15 dnech zastaven.