VERMAKTIV Stimul

– unikátní růstový stimulant schválený ÚKZUZ pro ekologické zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci.

» Stimulace obranyschopnosti rostlin v nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou sucho a mrazy
» Zvýšená ujímavost rostlin a znásobení kořenového systému pro přísun živin
» Podpora štěpení starých anorganických hnojiv a sloučenin v půdním fondu na dostupné látky pro výživu
» Odbourání stresu rostlin a eskalace přirozeného růstu po aplikaci anorganickými hnojivy
» Vyšší výnos a ekonomika pěstování, eliminace nekvalitních plodů ve sklizni
» Patentované eco-logické produkty pro efektivní hospodaření a odborné poradenství tj. náš přínos pro Vaše polnosti, farmy či pěstební plochy.

Produkty pro ekologické hospodaření

Pro Zemědělce

Aktivní látka zvyšuje odolnost rostlin a příznivě ovlivňuje výnos. Vitalizuje přehnojené půdy a je vhodná pro všechny obiloviny.

Pro Sadaře a Vinaře

Aktivní látka chrání plody před mrazy a suchem. Výrazně navýší sklizeň kvalitního ovoce.

Pro Zelináře
a Zahradníky

Aktivní látka zvyšuje obranyschopnost a zajišťuje vyšší úrodu.

“Ve sklizni jsme konstatovali nárůst výnosu o 15% s důrazem na zvýšený podíl kvalitních plodů o 50%.”

ZD Podlipan Vitice,

Ing Mikuláš Demo, Czech Republic

“V porovnání s kontrolou se u paprik zvýšila benátská hmotnost o 11,7 g, vzrostla obranná tloušťka postřikovaného aminokyselinového listového hnojiva o 3,9 mm a tělesná hmotnost se zvýšila o 10,1 g ve srovnání s kontrolou.”

Beijing Biore Biotechnology Co, Ltd.

China

“Ve výnosu Kukuřice byl zaznamenán na ošetřených plochách výnos vyšší o 28%.
Sklizené zrno kukuřice z ošetřené plochy mělo o 10% menší vlhkost než zrno na neošetřené kontrole. ”

ZD Podlipan Vitice,

Ing. Mikuláš Demo, Czech Republic

Proč zvolit VERMAKTIV Stimul

Aplikace našeho výhradně přírodního produktu nahradí čtvrtinu anorganických hnojiv a až 25% všech herbicidů a insekticidů. VERMAKTIV Stimul zlepšuje kvalitu půdy podporou růstu půdních mikroorganismů a bakterií. VERMAKTIV Stimul urychluje degradaci organické hmoty a vytváří v půdě humus zvyšující minerály a zlepšuje systém absorpce kořenů.

Funkční látka

VERMAKTIV Stimul je vyroben ze složek, které katalyzují zvýšení výživy rostlin ihned po aplikaci, čímž účinně produkují rostlinnou tkáň a kořenový systém. Mimořádná kompozice podporuje zvýšení imunity během vegetačního období.

Aplikace VERMAKTIV Stimul

VERMAKTIV Stimul je aplikován na nadzemní část rostlin. Díky tomu je aplikace mimořádně přesná a nedochází ke zbytečným finančním a funkčním ztrátám. Unikátní složení prostředku zajišťuje ideální prostupnost extraktu, který přes listy pronikne až do podzemské části rostliny. Díky tomu může docházet k tak efektivnímu zmnožení kořenového systému. Dlouhodobějšími aplikacemi se celý efekt nejenom prohlubuje, ale půda se opakovaně prohnojuje a během 2-3 let dokáže svůj humusový fond až zdvojnásobit. To vše za přirozených přírodních mechanismů, které nijak půdu nevyčerpávají a naopak ji dokáží úspěšně renovovat.

VERMAKTIV Dron

Nejen ve složitých a těžce dostupných terénech zajistíme Monitoring, Aplikaci-postřik i následné Porovnání výsledků. Využíváme nejmodernější formy aplikace.  

Monitoring přinese cenná data, která zmapují napadení, suchá místa, poškození rostlin atp. 

Aplikací dronem získáte nejpřesnější metodu postřiku bez ztrát. 

Porovnání je následný proces, který vyhodnocuje a monitoruje vývoj po aplikaci.

 

Hrdě spolupracujeme s:

Kontaktní formulář + tel.: +420 724 270 801

6 + 12 =

Korespondenční adresa:

K Ryšánce 679/3
Praha 4, CZ – 147 00