blank

Pro rybníkáře

Fishbacking

Fishbacking pomáhá vrátit vodní biotop do optimální rovnováhy. Je velice šetrný ke všem vodním živočichům a pomáhá ke zmnožení zooplanktonu a fytoplanktonu, čímž je prospěšný rybí osádce.
Přípravek příznivě působí na snižování toxicity čpavku, dusitanu a dusičnanu. Díky rozpuštěnému kyslíku ve vodě jsou podporovány denitrifikační a nitrifikační procesy. Při použití vybraných saprofytických bakterií v přípravku byla zjištěna vyšší líheň ryb a kvalita vodních živočichů i při nižších dávkách krmení v intenzívních chovech.

Fishbacking se hodí do jakéhokoliv typu vodní plochy: koupaliště, rybníky, jezera, vodní nádrže, vodní přehrady, vodní příkopy, atp.

Bez Chemie, bioorganické, dlouhodobý efekt

Fáze 0
Jakmile je směs aplikována, naváže se na kvanobakterie, která se potopí,. Díky tomu je znemožněn proces fotosyntézy.

Fáze 1
Bakterie zpracují veškerý prachový plankton v dosahu sinic, tím sinice vyhladoví a ty odumřou.

Fáze 2
Enzymy načnou uhynulé sinice a bakterie zahájí fermentační proces ve tvorbu humusových látek. Na sediment tak dopadne pouze netoxický přírodní kompost.

 

Vyšší výtěr ryb za účasti nižších krmných dávek. Optimalizace biologických procesů nebo snížení toxicity čpavku, dusitanů a dusičnanů. Automatická likvidace fekálního a mikrobiálního znečištění.

Funkční látka Fishbacking

Přípravek funguje na biodegradaci organického znečištění, podporuje snížení obsahu toxických forem dusíku a optimalizuje rovnovážný stav ve vodním biotopu. Nepřímo působí proti masívnímu přemnožení řas a sinic a podporuje vyšší formy života.

 

Dávkování: 0,5 – 1000 kg/ha3 – 4x za vegetační období
Složení: Vybrané kmeny nepatogenních saprofytických baktérií v zaspórovaném nosiči.