Vermaktiv Stimul je unikátní růstový biostimulant, přirozenou imunitu rostlin zvyšující ochranná látka, která efektivně napomáhá plodinám i stromům v zdravém vývoji a v neposlední řadě pěstitelům k vyšší a kvalitativně úspěšnější úrodě.

Vermaktiv pro zemědělce,
sadaře a lesníky

Navýšíte úrodu i přes sucho
Poradíte si s kůrovcem
Kultivujete přehnojenou půdu a obohatíte humusovou vrstvu

Vermaktiv
pro zahrádkáře, hobby pěstitele a menší sadaře

Větší plody na vašich zahrádkách
Ekologické zahrady, oseté plochy a skleníky
Přípravky podložené vědeckými studiemi

Vracíme přírodu tam, kde byla.

Eko cesta efektivního hospodaření v zemědělství a lesnictví

Vermaktiv

Vermaktiv Stimul je unikátní růstový biostimulant, přirozenou imunitu rostlin zvyšující ochranná látka, která efektivně napomáhá plodinám i stromům v zdravém vývoji a v neposlední řadě pěstitelům k vyšší a kvalitativně úspěšnější úrodě.

Vermaktiv pro zemědělce, sadaře a lesníky

Navýšíte úrodu i přes sucho
Poradíte si s kůrovcem
Kultivujete přehnojenou půdu a obohatíte humusovou vrstvu

Vermaktiv pro zahrádkáře, hobby pěstitele a menší sadaře

Větší plody na vašich zahrádkách
Ekologické zahrady, oseté plochy a skleníky
Přípravky podložené vědeckými studiemi